shenzhen zhize technology co., ltd.-ag九游会官网

certification: mfi certification

model: cd178

shūrù gōnglǜ:24w(max) shūrù diànliú:2000ma shūrù diànyā:dc12v pǐnmíng: duō gōngnéng wúxiàn chōngdiàn qì xínghào:cd178 rènzhèng:mfi rènzhèng 展开 66/5000 input power: 24w (max) input current: 2000ma input voltage: dc12v name: multi-function wireless ch

input voltage: dc12v

input current: 2000ma

input power: 24w (max)

no

back to list

apple mobile phone watch charging at the same time, integrated charging solution, there should always be it in the days of iwatch.


网站地图